петак, 9. јануар 2009.

Деветка


Најзад име душе у духу! Стварност је свитања означена нестанком једног виртуалног сна, можда чак два. Једна не подноси љубав, другој се не допада филмска критика. Очигледно је виртуални свет једнако онако суров као овај реални. Иста је она тишина после свакога привида буке. *