понедељак, 18. новембар 2013.

Влажна празнина моћи